Kvalitet

Vi tillser att alla medarbetare på företaget har en god förmåga att hantera alla situationer som uppstår i våra kund- och leverantörsrelationer på ett klanderfritt och kvalitetsmässigt sätt.

 

Genom detta skapar vi goda förutsättningar för långa och givande affärsrelationer med våra kunder och leverantörer, vilket också är grunden till en god lönsamhet. Hos oss är det viktigt att ledningen inom företaget tar ansvar för att man är lyhörd och aktivt arbetar för att analysera kunders och leverantörers behov eller önskemål. Detta gör att vi hela tiden stärker vår verksamhet både nu och i framtiden.

 

Vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer via besök, mail och telefon, där vi kontrollerar att miljö-, och anställningslagar, etiska och sociala krav efterföljs.

 

Ovanstående mål når vi genom att:

 • ställa motsvarande krav på våra leverantörer som ställs på oss själva
 • ständigt utveckla personalen kompetens
 • ta tillvara på personalens engagemang och kunskap
 • vi alltid skall vara lätta att nå
 • ha ett genomgående högt kvalitetstänk
 • ge så enkla och klara besked som möjligt
 • kunden skall känna trygghet och kunna lita på lämnade besked
 • att eftersträva och ha som mål att alltid erbjuda marknadens bästa service
 • ha ett så optimalt lager som möjligt som i sin tur ger kortast möjliga leveranstider
 • eventuella leveransavvikelser följs upp enskilt för varje sändning
 • Ev. upptäckta avvikelser från ovanstående hanteras och justeras omgående
 • Senaste revidering gjordes 2018-08-08

Ovanstående mål följs kontinuerligt upp med interna kontroller och personalmöten.

 

Vår kvalitetspolicy revideras kontinuerligt och ansvarig i detta ärende är: Thomas Andersson. 0322-62 40 45. 0708-92 89 95. thomas@idemode.se 

 

 

Ladda ner vår kvalitetspolicy här