Miljö

Vi på Idé-Mode AB har hela tiden som mål att minska belastningen på miljön. För att på ett långsiktigt sätt kunna utveckla Idé-Mode AB i enlighet med hur omvärldens miljökrav förändras ska vi :

  • Välja samarbetspartner utifrån vår miljöpolicy.
  • Välja samarbetspartner när det gäller textilproduktionen som i första hand är certifierade i ISO 14001:2004 samt “ECO CERT” Global Organic Textile Standard “GOTS” eller OEKO-TEX Standard 100.
  • Ge våra anställda information, kunskap och utbildning så att de har möjlighet att använda vår miljöpolicy i sitt arbete på rätt sätt.
  • Påverka och förebygga de delar i vår verksamhet som har mest betydande miljöpåverkan såsom produktionen av textilier, frakter, emballage etc.
  • Kontinuerligt följa upp att vår personal samt leverantörer efterlever vår miljöpolicy och hela tiden förbättrar denna.
  • Följa med i forskning och utveckling av det arbete som hela tiden pågår kring miljön , i synnerhet när det gäller textilier.
  • På bästa sätt undvika slöseri med resurser.
  • Göra miljöfrågor till en långsiktig investeringsfråga samt prioritera förebyggande åtgärder.
  • Följa lagar och krav som ställs på Idé-Mode AB.
  • Senaste revidering gjordes 2018-08-13

 

Vår miljö policy uppdateras kontinuerligt och ansvarig för vårt miljöarbete är

Carl-Johan Larsson. 0322-62 40 45, 0702-15 59 63.

 

Ladda ner vår Miljöpolicy här