Miljö

Vårgårda 2023-01-12.

Miljöpolicy för Idé-Mode AB

Idé-Mode AB har hela tiden som mål att minska belastningen på miljön
För att på ett långsiktigt sätt kunna utveckla Idé-Mode AB i enlighet med hur
omvärldens miljökrav förändras ska vi:

 #   Välja samarbetspartner utifrån vår miljöpolicy.

#   Välja samarbetspartner när det gäller textilproduktionen som i första hand är

      certifierade i ISO 14001:2004 eller OEKO-TEX Standard 100.

 #   Ge våra anställda information, kunskap och utbildning så att de har möjlighet att

      använda vår miljöpolicy i sitt arbete på rätt sätt.

#    Påverka och förebygga de delar i vår verksamhet som har mest betydande

       miljöpåverkan såsom produktionen av textilier, frakter, emballage, avfalls-hantering etc.

#    Kontinuerligt följa upp att vår personal samt leverantörer efterlever vår miljöpolicy och hela tiden förbättrar denna.

 #   Vid avvikelser rapporterar dessa för utredning, åtgärder samt därefter uppföljning

     enligt vår miljöpolicy.  

 #   Följa med i forskning och utveckling av det arbete som hela tiden pågår
       kring miljön, i synnerhet när det gäller textilier.

 #   På bästa sätt undvika slöseri med resurser.

#  Göra miljöfrågor till en långsiktig investeringsfråga samt prioritera förebyggande åtgärder.

 #  Följa lagar och krav som ställs på Idé-Mode AB.

 

Vår miljöpolicy uppdateras kontinuerligt av företagsledningen.
Ansvarig för vårt miljöarbete är:
Carl-Johan Larsson. 0322-62 40 45, 0702-15 59 63. carl-johan@idemode.se

 

 

Ladda ner vår Miljöpolicy här